Dysleksja, dysgrafia, dysortografia i inne trudności w nauce.

"Uczenie się jest najwspanialszą i dającą najwięcej radości grą na świecie. Wszystkie dzieci rodzą się z takim przekonaniem i pielęgnują je, dopóki nie przekonamy ich, że nauka jest ciężką i nieprzyjemną pracą.

Niektórzy nigdy nie dają się o tym przekonać i przechodzą przez życie wierząc, że nauka jest przyjemnością i jedyną grą, w którą warto się bawić. Tacy ludzie mają wyspecjalizowane miano. Nazywamy ich geniuszami."

 

Każde dziecko ma swoje mocne strony. Nie zawsze jest to jednak dostrzegane i odpowiednio wykorzystywane w toku edukacji szkolnej. Czasem indywidualne cechy funkcjonowania umysłu sprawiają, że dziecko wolniej niż rówieśnicy opanowuje umiejętności takie jak czytanie ze zrozumieniem, liczenie czy zapamiętywanie nowych informacji.


Każde dziecko jest inne więc każde wymaga indywidualnej diagnozy i sposobu pomocy.
Największe doświadczenia mamy w pomocy dzieciom dyslektycznym (przyspieszenie tempa czytania ze zrozumieniem dzięki technikom szybkiego czytania, poprawa kształtu pisma). Pomagamy również dzieciom z trudnościami w zapamiętywaniu (mnemotechniki).

Oferujemy również trening szybkiego czytania, mnemotechnik i kreatywnych notatek dla dzieci, które nie mają żadnych trudności, a które chciałyby nabyć umiejętności w zakresie szybkiej nauki, rozwinąć swoja koncentrację i kreatywność.  

Opinie rodziców możesz przeczytać poniżej.

 

You are here