Zapraszamy do nowo otwartego Centrum Terapii, mieszczącego się w centrum Tarnowskich Gór przy ul. Górniczej 12.  Znajdą tu Państwo fachową pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną oraz logopedyczną.

Prowadzimy m.in.:

Terapie indywidualne oraz grupowe,

Grupy wsparcia,

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Badanie predyspozycji zawodowych

Trening słuchowy metodą Tomatisa®

Terapię ręki

Zajęcia preadaptacyjne

Wykwalifikowana karda oraz szereg materiałów i narzędzi do pracy z dziećmi i młodzieżą m.in.:

Robot Photon® - pierwszy na świecie interaktywny robot edukacyjny, który rozwija się razem z dzieckiem.

Warsztaty Kreatywności

Kodowanie na dywanie

Nasi specjaliści

Oliwia Żydek

Psycholog
Studia magisterskie na kierunku psychologia ukończyłam  na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, gdzie realizowałam specjalizacje z psychologii klinicznej oraz psychologii rozwojowej. Ukończyłam przygotowanie pedagogiczne. Jestem  certyfikowanym trenerem Treningu Umiejętności Społecznych. Odbyłam liczne praktyki między innymi w Wielospecjalistycznym Szpitalu w Tarnowskich Górach na oddziale Psychiatrii i Neurologii, poradni pedagogiczno-psychologicznej oraz w przedszkolach i szkołach. Uczestniczyłam również w wolontariacie na oddziale onkologii dziecięcej. Aktualnie pracuję w Ośrodku Rehabilitacyjnym w Bytomiu oraz w dwóch przedszkolach w Tarnowskich Górach, gdzie oferuję pomoc psychologiczną oraz pedagogiczną dzieciom i ich rodzicom. W swojej pracy często pracuję z dziećmi i młodzieżą w spektrum autyzmu oraz cierpiącymi na stany lękowe. Mając na celu doskonalenie wykonywania obecnych obowiązków, regularnie uczęszczam na kursy i warsztaty doszkalające. Dotychczas ukończyłam Kurs Treningu Umiejętności Społecznych, szkolenie Racjonalnej Terapii Zachowania, Kurs Zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży, Kurs Terapii poznawczo-behawioralnej oraz Kurs Terapii Systemowej. Ponadto posiadam certyfikat uprawniający do posługiwania się Skalą Inteligencji Stanford-Binet 5. W swojej pracy kieruje się doświadczeniem oraz indywidualnymi potrzebami pacjenta. Bardzo ważne jest dla mnie w pracy  zbudowanie relacji pełnej zaufania, szacunku, akceptacji i bezpieczeństwa. Kieruję się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa.

Julia Gnielczyk

Psycholog, terapeuta uzależnień
Ukończyłam psychologię na Wydziale Nauk Społecznych  Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jestem specjalistą psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji. W latach 2020-2022 byłam związana z jedną z placówek opiekuńczo-wychowawczych w Zabrzu, gdzie zdobywałam doświadczenie w pracy z dziećmi. Aktualnie pracuję jako psycholog w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży. Zajmuje się również prowadzeniem terapii indywidualnej dla osób uzależnionych.
Icon 02

Magdalena Hakuba

Psycholog, psychoterapeuta
Jestem psychologiem i psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym w trakcie certyfikacji. Studia psychologiczne na Uniwersytecie Łódzkim ukończyłam w 2018 roku. Ciekawi mnie drugi człowiek – pasjonuje mnie, jak wielką siłę ma psychika. W pracy ważne jest dla mnie budowanie relacji terapeutycznej opartej na zaufaniu, zrozumieniu i wzajemnej współpracy. Do każdego pacjenta podchodzę indywidualnie i staram się stworzyć w trakcie terapii bezpieczne miejsce, w którym można będzie wspólnie poszukać rozwiązań problemu.

Szkolenia i certyfikaty:

Szkolenie z zakresu słownictwa podstawowego Makaton


Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWik w terapii osób nie mówiących

Opóźniony rozwój mowy: wspieranie całościowego rozwoju mowy dziecka w tym z autyzmem i afazją


Uprawnienia diagnostyczne, Skala Inteligencji Stanford-Binet 5

Praca z dzieckiem o zaburzonym rozwoju psychomotorycznym w tym niepełnosprawnym i jego rodziną

Niezbędnik początkującego psychologa dziecięcego

Łagodne zaburzenia poznawcze - postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne


Setting w pudełku, czyli o psychoterapii psychodynamicznej dzieci


Pisanie bajek terapeutycznych

Krystyna Sierbińska

Psycholog
Jestem magistrem psychologii, mam 43 lata i 18 lat doświadczenia w pracy z bezpośrednim kontaktem z klientami, a prywatnie mamą trójki dzieci, na różnych etapach rozwojowych (szkoła średnia, podstawowa i żłobek). Pracuję obecnie jako psycholog w państwowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej pod stałą superwizją u certyfikowanego terapeuty w nurcie psychodynamicznym. Jestem absolwentką Gliwickiej Politechniki Śląskiej o specjalizacji Edukacja Techniczno Informatyczna, poźniej ukończyłam Psychologie na WS Humanitas w Sosnowcu o specjalizacji Neuropsychologia i podyplomowo Psychologię Transportu. Uzyskałam wpis do ewidencji Psychologów prowadzonej przez Marszałka Województwa Śląskiego w Śląskim Urzędzie Marszałkowskim pod nr 616. Praktykowałam w prywatnych gabinetach psychologicznych oraz w Powiatowym Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim. Ukończyłam wiele kursów i szkoleń dodatkowych w zakresie pomocy psychologicznej dla osób dorosłych oraz zdobyłam uprawnienia do prowadzenia „Szkoły dla rodziców” z kompetencji wychowawczych. Obecnie jestem w trakcie szkolenia z prowadzenia warsztatów i grup terapeutycznych i zamierzam rozpocząć szkolenie jako psychoterapeuta w nurcie psychodynamicznym z elementami psychodramy. Psychologia zawsze była moją pasją dlatego stale podnoszę swoją wiedzę i doskonale umiejętności. Specjalizuje się w pracy z osobami dorosłymi zarówno w pracy z rodzicami, aby usprawnic ich warsztat wychowawczy jak i pomocą i wsparciem w kryzysach sytuacyjnych, egzystencjalnych, środowiskowych czy religijnych np: przemoc fizyczna, psychiczna, ekonomiczna, utrata pracy, śmierć lub choroba bliskiej osoby, zmiana sytuacji zawodowej, życiowej, konflikty i lęki związane z celowością, niezależnością, z bilansem życia zwane potocznie” kryzys wieku średniego”, a także z katastrofą typu, epidemia, wojna, zapaść gospodarcza itp. Celem mojego oddziaływania jako psycholog jest zmniejszenie cierpienia psychicznego i poprawa jakości życia klienta poprzez więź terapeutyczną i dialog motywujący oparty na empatii, szacunku, akceptacji i szczerości. Być może gabinet psychologiczny jest jedynym miejscem na odnalezienie bezpieczeństwa, spokoju, własnych potrzeb i pragnień oraz szczere wyrażanie emocji.

Agata Bańczyk

Psycholog
Jestem magistrem psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Podczas studiów realizowałam ścieżkę specjalizacyjnąz psychologii rozwojowej oraz psychologii zdrowia i jakości życia. Uzyskałam kwalifikacje z pedagogiki, oligofrenopedagogiki oraz edukacji i rehabilitacji z osób z autyzmem i zespołem Aspergera. Ukończyłam kurs Trenera Umiejętności Społecznych, Trenera Bajkoterapii oraz kurs „Wprowadzenie do pracy z dzieckiem z autyzmem w wieku szkolnym”. Brałam udział w szkoleniach z zakresu: „Emocje, relacje i pasje u osób ze spektrum autyzmu”, „Wczesna diagnoza autyzmu” oraz „Skłonności samobójcze uczniów”, a także w konferencji „Niepełnosprawność a edukacja – Nie tylko autyzm”. Stale poszerzam swoją wiedzę uczestnicząc w szkoleniach, webinariach oraz konferencjach. Moja dotychczasowa aktywność zawodowa oraz praktyki i wolontariaty, których się podejmowałam pozwoliły mi zdobyć kompetencje cenne w pracy z ludźmi. W relacji z drugą osobą kieruję się zrozumieniem, empatią i szacunkiem, które pozwalają stworzyć atmosferę zaufania oraz bezpieczeństwa.

ul. Górnicza 12, 42-600 Tarnowskie Góry

Scroll to Top
Przewiń do góry

Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w Polityce prywatności.